رها ماهرو

اغفال دختر بچه و واکنش پدر به دیدن این صحنه

رفتار جالب پدر در واکنش به مخ زدن دخترش
در این ویدیوی خنده دار پدری در واکنش به اغفال و گول زدن تنها دخترش توسط یک مرد فریب کار حرکت بسیار جالبی انجام می دهد که کمتر دیده شده است !
البته دختر این مرد هم از این کار پدر بسیار شاد و راضی بود .
همچنین واکنش مرد فریب کار هم در این ویدیو بسیار جالب توجه است .رها ماهرو : لطفا نظراتتان را راجع به این عمل زشت برای وبسایت جامع رها ماهرو بفرستید


زور بگویید و کتک بزنید

زورگویی کنید!!
در این ویدیوی جالب و دیدنی یک قلدر از دلایل بسیار محکم و اعتقادش برای زورگفتن و کتک زدن دیگران می گوید . او شما را نصیحت می کند که نتنها زور گفتن و اذیت کردن کار زشتی نیست بلکه خیلی هم کار درستی است! او که در گذشته و حتی در دبیرستان بسیاری را مورد اذیت و آزار قرار داده است ، به قدری با اطمینان و اعتماد به نفس دلایلش را توضیح می دهد که ممکن است حرف های او را قبول کنید و به این کار مشغول شوید!!!

این قلدر فردی را که کسی را از زورگویی و کتک زدن دیگران نجات داده بشدت سرزنش می کند و او را مجاب می کند تا دست از دخالت بیجا بردارد!رها ماهرو : این ویدیوی جالب را هم اکنون از سایت سینمایی رها ماهرو نظاره کنید.


1 2 3 4 5 >>